Informovanosť o zmenách v systémoch sociálnych dávok je pre jednotlivcov a rodiny veľmi dôležitá, pretože priamo ovplyvňuje kvalitu ich života. V Nemecku, kde sociálne dávky zohrávajú významnú úlohu pri podpore občanov, je nevyhnutné byť informovaný o všetkých zmenách, ktoré môžu mať vplyv na finančný blahobyt. Za posledné tri roky došlo v Nemecku k niekoľkým pozoruhodným zmenám v oblasti sociálnych dávok. Osobitnú pozornosť si zaslúži zvýšenie prídavkov na deti. V tomto článku sa budeme venovať nedávnym úpravám a objasníme transformáciu prídavkov na deti v Nemecku, pričom nadviažeme na náš predchádzajúci článok z roku 2020.

Rast prídavkov na deti:

Jednou z najvýznamnejších zmien v systéme sociálnych dávok v Nemecku je zvýšenie prídavku na dieťa za posledné tri roky. Prídavok na dieťa, ktorý je dôležitým pilierom podpory rodín, zaznamenal pozitívne zmeny zamerané na poskytovanie lepšej finančnej pomoci.

V našom článku spred troch rokov sme zdôraznili, že prídavok na dieťa predstavoval 219 EUR na prvé a druhé dieťa, 225 EUR na tretie dieťa a 250 EUR na každé ďalšie dieťa. Odvtedy však nemecká vláda uskutočnila významnú zmenu politiky s cieľom zabezpečiť spravodlivejšie a rovnejšie dávky pre všetky rodiny.

V súčasnosti sa bez ohľadu na počet detí v rodine prídavky na deti zjednotili na 250 EUR na dieťa. Táto zmena zabezpečuje, že rodiny s viacerými deťmi dostanú rovnakú výšku finančnej podpory na dieťa. Tým sa odstránia akékoľvek rozdiely na základe poradia narodenia alebo počtu súrodencov. To však nie je jediná finančná pomoc pre rodičov v Nemecku. Môžu si uplatniť aj daňovú úľavu vo výške 4260 EUR ročne!

Ktorí rodičia na ňu majú nárok?

Na príspevok majú nárok všetky deti, ktoré legálne žijú v Nemecku. To zahŕňa aj deti z každého štátu EÚ, ktoré majú trvalý pobyt v Nemecku alebo majú povolenie na pobyt. V niektorých prípadoch dieťa nemusí žiť v Nemecku. To sa však môže stať len vtedy, ak jeden alebo obaja rodičia pracujú v Nemecku. Výška a oprávnenosť sa stanovuje na základe krajiny pobytu dieťaťa.

Nastali v posledných rokoch v Nemecku nejaké veľké zmeny v oblasti sociálnych dávok?
Pokiaľ ide o dávky, ako je platená dovolenka, či 13. a 14. plat, za posledných niekoľko rokov nenastali žiadne zmeny. Minimálna dĺžka materskej dovolenky zostáva 14 týždňov. A v prípade, že by ste chceli vedieť, ako všetko vyzeralo v roku 2020, môžete si prečítať náš článok tu.

Ak to zhrnieme, aj keď je Nemecko ekonomicky stabilnou krajinou, sumy poskytované ako sociálne dávky rodičom sa v porovnaní s inými krajinami až tak nezmenili. Dokonca aj krajiny s menšou ekonomikou, ako napríklad Slovensko, robia oveľa drastickejšie zmeny – viac o tom nájdete tu.

Pri výbere práce je dôležité mať na pamäti aj výhody, ktoré dostávame – pozícia a plat nie sú všetko. A keďže my v spoločnosti Atena to veľmi dobre chápeme, robíme všetko pre to, aby sme okrem vynikajúcich platov poskytovali aj balík benefitov, ktorý výrazne prevyšuje ponuku ostatných v rovnakých odvetviach. Atena tiež poskytuje aktuálne informácie všetkým, ktorí u nás pracujú, aby mohli využiť všetky výhody poskytované vládou, na ktoré by mohli mať nárok. Pracujte s profesionálmi, úspech nie je náhoda!