Každý štát prezentuje sociálne výhody iným spôsobom a za inú finančnú odmenu. Viete, na čo máte nárok, ak máte zmluvu s nemeckým zamestnávateľom?

Práca nadčas

Všedná pracovná doba predstavuje 8 hodín denne. Za pracovný deň sa podľa uvedeného zákona berú všetky dni od pondelka do soboty, pričom sobota je tiež považovaná za pracovný deň. Túto pracovnú dobu je možné mimoriadne predĺžiť na maximálne 10 hodín na deň. Táto hranica je pevne stanovená a nemôže byť v žiadnom prípade vo všednom pracovnom čase prekročená (6 pracovných dní = maximálne 60 hodín). Za prácu nadčas dostanete príplatok vo výške 25% z Vašej riadnej mzdy. Spravidla sa nadčasové hodiny môžu zrátať a „vyplatia“ sa formou voľného dňa.

Práca počas víkendu

Nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu sa pohybuje do výšky 50% z Vašej riadnej mzdy. Opatrovateľky počas víkendov pracovať musia, za čo im je poskytnutý príplatok na základe dohody so zamestnávateľom.

Práca v noci

Nárok na príplatok za prácu v noci sa pohybuje do výšky 25% z Vašej riadnej mzdy. Závisí od zmluvy so zamestnávateľom.

Dovolenka

Plný nárok na dovolenku má zamestnanec až po 6. odpracovaných mesiacoch. Pri 6-dňovom pracovnom týždni má nárok na minimálne 24 dní dovolenky, pri 5-dňovom na minimálne 20 dní dovolenky. Počas skúšobnej doby má zamestnanec nárok na 2 dni za mesiac alebo žiadnu dovolenku, v závislosti od zamestnávateľa.

13. a 14. plat

Závisí od konkrétneho zamestnávateľa, či Vám 13. a 14. plat vyplatí. Vo všeobecnosti však platí, že pri plnom úväzku vzniká nárok na 13. plat po odpracovaných 6. mesiacoch. Pri čiastočnom úväzku je 13. plat rovný alikvotnej časti odpracovaných hodín. Vyplácanie 14. platu nie je fixné. Je stanovené na dovolenkové obdobie, pričom jeho výška je rôzna (150 – 200 €).

PN (práceneschopnosť)

V prípade choroby musí zamestnanec čo najskôr informovať zamestnávateľa o svojej práceneschopnosti a predpokladanom trvaní práceneschopnosti. V prípade choroby trvajúcej dlhšie ako 3 dni, musí zamestnanec predložiť lekárske osvedčenie najneskôr nasledujúci pracovný deň. Zamestnávateľ vypláca prvých 6 týždňov 100% riadnej mzdy, potom sociálna poisťovňa 70% riadnej mzdy. Počas trvania vašej práceneschopnosti nemáte odchádzať z Nemecka bez súhlasu zdravotnej poisťovne, aby ste neutrpeli finančnú ujmu. V opačnom prípade môžete prísť o nárok na dávky.

Sociálne prídavky

Od 1. januára 2018 je možné o prídavky na deti požiadať 6 mesiacov spätne od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme nemecký úrad. O nemecké rodinné prídavky môžete požiadať do 18. roku veku dieťaťa, resp. do jeho 25. roku, ak je študentom denného štúdia na VŠ.
Výška sociálnych prídavkov sa pohybuje v závislosti od veku dieťaťa:

  • na 1. a 2. dieťa: 204€
  • na 3. dieťa: 210€
  • na 4. a každé ďalšie dieťa: 235€

Príplatky za sviatky

Príplatky za sviatky v Nemecku nie sú, pretože v zásade existuje zákaz pracovať počas sviatkov. S výnimkou niektorých povolaní, ako napríklad opatrovateľky. 

Materská / rodičovský príspevok

Rodičovská dovolenka poskytuje zamestnancom ženského aj mužského pohlavia nie len starať sa o dieťa, ale tiež príležitosť pracovať na čiastočný úväzok. Môžu sa tak venovať svojmu dieťaťu a zároveň držať krok s prácou. Každý rodič má nárok na rodičovskú dovolenku až do dosiahnutia 3. rokov dieťaťa. Zákon na ochranu matky a dieťaťa chráni tehotnú ženu a matku pred výpoveďou a v mnohých prípadoch aj pred prípadným znižovaním príjmu. Materská dovolenka začína spravidla 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu a končí 8 týždňov po pôrode. Matke je teda vyplácaná mzda vo výške 100% jej riadnej mzdy po dobu 14. týždňov.

Dôchodok

Vo veku 65 rokov môžu odísť do dôchodku občania, ktorých poistenie trvá 45 rokov. Dôchodkový vek 67 rokov sa týka tých, ktorých poistenie trvá minimálne 35 rokov, pričom sa započítavajú aj náhradné doby, ako napr. starostlivosť o dieťa.
Výška štátneho dôchodku v závislosti na výške príjmu – dosahovaný príjem (% z priemernej mzdy):

  • 50 % – dôchodok vo výške 55,6 %
  • 75 % – dôchodok vo výške 57,9 %
  • 100 % – dôchodok vo výške 57,9 %
  • 150 % – dôchodok vo výške 57,2 %
  • 200 % – dôchodok vo výške 43,4 %

Stravné

Zamestnanec v Nemecku dostáva od zamestnávateľa stravné v hodnote 22,50€ na deň.