Elke staat presenteert sociale uitkeringen op een andere manier en voor een andere financiële beloning. Weet jij waar je recht op hebt als je een contract hebt met een Duitse werkgever?

Overwerken

De arbeidstijd bedraagt 8 uur per dag. Alle dagen van maandag tot en met zaterdag worden beschouwd als een werkdag onder de genoemde wet, waarbij zaterdag ook als werkdag wordt beschouwd. Deze arbeidstijd kan in uitzonderlijke omstandigheden worden verlengd tot maximaal 10 uur per dag. Deze limiet is vast en mag in geen geval worden overschreden tijdens de werkuren op weekdagen (6 werkdagen = maximaal 60 uur). Voor overwerk krijgt u 15-40% extra van uw normale loon, afhankelijk van wat er in uw arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst staat. Volgens de wet bestaat er geen recht op extra loon voor overwerk. Als algemene regel kunnen overuren worden afgetrokken en gecompenseerd door compenserende vrije tijd.

Weekend werk

Recht op de toeslag voor werk Er is geen recht op zondag, alleen het recht om vrij te nemen.

Werk ’s nachts

Recht op de toeslag voor werk s nachts tot 25% van het huidige minimumloon. Dat hangt af van uw contract met uw werkgever, want u hebt wettelijk recht op vrije tijd en niet op loon voor werken tijdens de nachtelijke uren.

Vakantie

Volledig recht op Laat na zes maanden dienst. Bij een 6-daagse werkweek heb je recht op minimaal 24 verlofdagen en bij een 5-daagse werkweek heb je recht op minimaal 20 verlofdagen. Tijdens de proefperiode heeft de werknemer recht op 2 verlofdagen voor elke gewerkte maand of helemaal geen verlof, afhankelijk van de werkgever.

13. en 14e salaris

Het hangt van de specifieke werkgever af of 13. a 14. plat vypláca. In het algemeen geeft een voltijdse betrekking echter recht op 13e salaris na zes maanden dienst. Deeltijd is 13. een salaris gelijk aan een fractie van de gewerkte uren. Betaling 14. Het salaris staat niet vast. Het is vastgesteld voor de vakantieperiode en varieert in bedrag.

Ziekteverlof (ziekteverlof)

In geval van ziekte moet de werknemer de werkgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van zijn arbeidsongeschiktheid en de verwachte duur daarvan. In geval van ziekte van meer dan 3 dagen moet de werknemer uiterlijk op de eerstvolgende werkdag een medisch attest overleggen. De werkgever betaalt de eerste 6 weken 100% van het normale loon, daarna betaalt de sociale zekerheid 70% van het loon. Je mag Duitsland niet verlaten voor de duur van je ziekteverlof zonder toestemming van het ziekenfonds, zodat je er financieel niet op achteruitgaat. Anders kun je je recht op een uitkering verliezen.

Gezinstoelagen

Vanaf 1. Vanaf 1 januari 2018 kun je 6 maanden terug kinderbijslag aanvragen vanaf de maand waarin je aanvraag door de Duitse autoriteiten is geaccepteerd. Je kunt Duitse kinderbijslag aanvragen tot 18 jaar. jaar van de leeftijd van het kind. tot 25 jaar. jaar als hij/zij voltijds aan een universiteit studeert.
Het bedrag van de kinderbijslag varieert naar gelang van de leeftijd van het kind:

  • op 1. a 2. dieťa – 219€
  • bij 3. kind – 225€
  • bij 4. en elk extra kind – 250

Toeslagen voor feestdagen

Er is geen wettelijk vakantiegeld in Duitsland, omdat het in principe verboden is om op feestdagen te werken. Met uitzondering van bepaalde beroepen, waaronder bijvoorbeeld kindermeisjes. Als het echter in de arbeids- of collectieve overeenkomst staat, hebben werknemers recht op een loonaanvulling van 25%. Feestdagen in Duitsland zijn:

Nieuwjaar – 1. Januari

Drie Koningen – 6. januari (alleen in Baden-Württemberg, Beieren en Saksen-Anhalt)

Internationale Vrouwendag – 8. Maart (alleen Berlijn)

Goede Vrijdag (verplaatsbaar feest)

Paaszondag (roerend feest en alleen in Brandenburg)

Paasmaandag (roerend feest)

Dag van de Arbeid – 1. Mei

Hemelvaart van de Heer (roerend feest)

Palmzondag (roerend feest en alleen in Brandenburg)

Pinkstermaandag (roerend feest)

Corpus Christi (roerende feestdag en alleen in Baden-Württemberg, Beieren, Hessen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland en delen van Saksen en Thüringen)

Augsburg Vredesfestival – 8. Augustus (alleen in Augsburg, Beieren)

Hemelvaart van de Maagd Maria – 15. augustus (alleen in Saarland en delen van Beieren)

Wereldkinderdag – 20. september (alleen in de regio Thüringen)

Dag van de Duitse hereniging – 3. Oktober

Hervormingsdag – 31. oktober (alleen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksen, Saksen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Nedersaksen, Hamburg en Sleeswijk-Holstein)

All Saints – 1. November

Dag van berouw en gebed – 21. November (alleen Saarland)

1e Kerstdag – 25. December

2e Kerstdag – 26. December

Zwangerschaps-/ouderschapsuitkering

Ouderschapsverlof geeft zowel vrouwelijke als mannelijke werknemers de mogelijkheid om niet alleen voor een kind te zorgen, maar ook om deeltijds te werken. Op die manier kunnen zij zich aan hun kind wijden en tegelijkertijd hun beroepsleven bijhouden. Elke ouder heeft recht op ouderschapsverlof totdat het kind 3 jaar wordt. De wet ter bescherming van moeder en kind beschermt de zwangere vrouw en de moeder tegen ontslag en, in veel gevallen, tegen mogelijke inkomensvermindering. In de regel begint het zwangerschapsverlof 6 weken voor de verwachte datum van de bevalling en eindigt het 8 weken na de bevalling. De moeder krijgt dus gedurende 14 weken 100% van haar gewone loon uitbetaald.

Pensioen

Burgers die 45 jaar verzekerd zijn geweest, kunnen op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan. De pensioenleeftijd van 67 jaar geldt voor degenen die ten minste 35 jaar verzekerd zijn geweest. Zo telt bijvoorbeeld kinderopvang mee.
Bedrag AOW afhankelijk van inkomen – verdiend inkomen (% van gemiddeld loon):

  • 50% – pensioen van 55,6%
  • 75% – pensioen van 57,9%
  • 100% – pensioen van 57,9%
  • 150% – pensioen van 57,2%
  • 200% – pensioen van 43,4%

Als je wilt weten welke sociale uitkeringen de afgelopen drie jaar zijn veranderd en met hoeveel, bekijk dan ons recente artikel.