V nasledujúcom období bude každý z nás čeliť výzve bojovať s dôsledkami inflácie. Jedným z jej negatívnych vplyvov bude prepúšťanie zamestnancov. K tomuto kroku dôjde v prípade, že sa nenájde iné riešenie na problém nedostatočných ziskov firiem. Čo robiť, aby ste si udržali prácu aj počas hospodárskej recesie, ktorá nás v najbližšom čase neminie?

Ako rodina

Ak ste zapáleným pracovníkom a pracujete vo firme, ktorá má so svojimi zamestnancami dobré vzťahy, firmu vnímate ako vlastnú rodinu. S kolegami a nadriadenými zažívate pekné chvíle. Tie však striedajú aj náročné situácie a prekážky, ktoré musíte ako tím spolu prekonať a zvládnuť. Prežívate spoločné vzostupy a pády, vďaka ktorým spoločnosť, vy aj celý pracovný kolektív silnie a napreduje. Keď je vášmu rodinnému príslušníkovi ťažko v náročných časoch, robíte všetko preto, aby ste mu pomohli. Hľadáte riešenia. Rovnaké je to aj v čase, keď má firma, ktorá vás zamestnáva, problém. Váš zamestnávateľ to určite ocení.

Ako podporiť firmu, v ktorej pracujete?

Dochádzka

Jedným z krokov je dobrá dochádzka. Chodievajte do práce načas a pracujte zodpovedne. Nevymeškávajte vtedy, keď je obdobie zvýšenej práce a vyžaduje sa veľké pracovné nasadenie, len ak je to naozaj nevyhnutné a niečo si potrebujete súrne vybaviť.

Podpora zdravia

Budujte svoju imunitu a zachovajte si zdravotný stav v optimálnej kondícii, rovnako to platí aj pre vašich blízkych. Ak je zamestnanec často práceneschopný alebo sa musí starať o chorých členov rodiny, je to menšia komplikácia. Počas jeho neprítomnosti vznikajú veľmi veľké náklady pre zamestnávateľa. Pracovníkov, ktorí sú často chorí a veľa v práci chýbajú, zamestnávateľ prepúšťa ako prvých, keď k tomuto kroku dôjde.

Kvalita práce

Snažte sa o plnohodnotné vykonávanie práce a spoľahlivosť. Záujem u klientov vyvolávajú v prvom rade kvalitné produkty, služby a servis. Vďaka dopytu po službách firma môže vykonávať svoju činnosť aj počas hospodárskej recesie. Rovnako dôležitú úlohu zohráva včasné plnenie zadaných úloh.

Osobný rozvoj

Zaslúžte sa spoločnosti o vyššiu pridanú hodnotu tým, že sa budete osobne rozvíjať. Napríklad sa začnite zlepšovať v cudzom jazyku, vzdelávať sa, študovať si nové veci, ktoré pri práci zužitkujete a váš výkon pozitívne ovplyvnia.

Šetrenie

V čase, kedy ceny závratne stúpajú, radšej šetrite energiami, materiálom a aj ostatným majetkom a prostriedkami firmy. Napríklad, použité a nepotrebné kancelárske papiere môžete využiť opätovne na písanie. Akými spôsobmi môžete šetriť energie, si prečítate tu. Zapojte sa a navrhnite, kde by bolo užitočnejšie použiť usporené náklady. Nebojte sa nadriadených informovať o tom, kde sa zbytočne míňajú finančné prostriedky.

Motivácia

Snažte sa patri medzi tých najlepších zamestnancov na oddelení, na ktorom pracujete. Ak sa zaradíte medzi top pracovníkov, znižujete riziko, že práve vy budete tým, komu dajú výpoveď. Snažte sa pozitívne vplývať na kolegov a napriek zlým časom preukazujte svojmu zamestnávateľovi lojalitu. Budujte pozitívnu pracovné klímu.

Inovácie

Prichádzajte s nápadmi na to, ako vykonávať prácu efektívnejšie a ako procesy vo firme zlepšovať. Tým podporíte konkurencieschopnosť spoločnosti.

Flexibilita

Na pracovné požiadavky reagujte flexibilne. Zvoľte zhovievavý prístup voči zmenám, ktoré je firma nútená dočasne zavádzať, napr. zmene pracovného času, menšiemu časovému fondu, núteným dovolenkám.

Vyhnite sa štrajkom

Nepodporujte vzbury ani štrajky, lebo to nikam nevedie a nikomu to nepomôže.

V najbližších mesiacoch nás čaká náročné obdobie. Záleží na každom z nás, ako sa s ním dokážeme popasovať. Naša spoločnosť ATENA v každom období (aj počas pandémie covidu) aktívne komunikuje s firmami, rodinami a inými zamestnávateľmi, aby získala pracovné miesta bez ohľadu na aktuálnu nepriaznivú situáciu vo svete. Môžete sa na nás spoľahnúť, že tak budeme robiť aj naďalej a snažiť sa sprostredkovať vám prácu s nadštandardným platovým ohodnotením, aby ste krízu dokázali prežiť.

Máte iný nápad, ako svojej firme pomôcť a vyvarovať sa strate zamestnania? Vaše postrehy si radi prečítame v komentároch pod článkom.