Žijeme v náročnej a zložitej dobe, keď dochádza k rekordnému zvyšovaniu cien takmer všetkého – potravín, energií, pohonných hmôt, Príčinou sa stala covidová pandémia, vojna na Ukrajine, ale aj to, že za posledné roky došlo k minimálnej inflácii, čo sa logicky muselo prejaviť neskôr.

Firmy a prepúšťanie zamestnancov

Očakáva sa, že táto situácia bude s najväčšou pravdepodobnosťou viesť k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov, pretože zamestnávatelia nebudú mať inú možnosť. Vysoké náklady za energie či menšia tržba – keďže ľudia budú menej nakupovať a využívať služby – zapríčinia to, že spoločnosti nebudú mať dostatok financií, aby si mohli dovoliť zaplatiť také množstvo pracovníkov, ako za čias, keď sa im darilo. Na to, aby sme dokázali pochopiť, prečo k prepúšťaniu zamestnancov dochádza, najprv si musíme uvedomiť, že prepúšťanie je poslednou vecou, ktorú chce zamestnávateľ realizovať.

Aké je percento nezamestnanosti teraz?

Už teraz sa dvíhajú úrokové sadzby, ktoré budú rásť aj naďalej, čo tiež spôsobí vyššiu nezamestnanosť. Viac o zvyšovaní cien úrokových mier si môžete prečítať tu. Aktuálna výška nezamestnanosti je napríklad na Slovensku podľa štatistík relatívne nízka okrem pár menej rozvinutých regiónov. Percentuálna miera nezamestnanosti v krajine je 7,09%. Ako je to s nezamestnanosťou v roku 2022 v iných štátoch EÚ, môžete pozorovať v tabuľke nižšie.

Holandsko 3,1%
Nemecko3,4%
Rakúsko5,2%
Bulharsko5,5%
Rumunsko5,0%
Chorvátsko7,3%
Litva6,7%
Maďarsko3,6%
Celková miera nezamestnanosti v rámci Európskej únie je 6,7%

Hospodárska recesia sa prejaví na trhu práce s oneskorením, preto momentálny stav nie je možné brať do úvahy ako finálny. Predpoklad je taký, že k zvyšovaniu nezamestnanosti dôjde už počas prvej polovice budúceho roka 2023. Podľa predikcií bude oveľa vyššia ako tá, ktorá vládla v tomto roku. Zamestnávatelia však svojich zamestnancov prepúšťajú len v krajnom prípade. Ako poslednú možnosť, aby vyriešili zložitú situáciu a vysporiadali sa s negatívnym stavom na pracovnom trhu.

Dôvody, prečo je pre firmu náročné zamestnancov prepustiť, sú nasledovné:

Dobrého zamestnanca je ťažké nájsť

Zamestnanca, ktorý bude oddaný svojej firme a ktorý bude svoju prácu vykonávať zodpovedne, je celkom zložité nájsť. Po prijatí ho treba zaškoliť do pracovných postupov, čo si vyžaduje určitý čas.

Keď už firma zamestnanca má, musí bojovať, aby si ho udržala

Náročné je tiež zamestnanca si udržať, pretože v súčasnosti je bežnou praxou vysoká fluktuácia. Ľudia často menia prácu, striedajú zamestnávateľov v závislosti od výšky platu a ďalších faktorov.

Strata renomé

Prepúšťanie zamestnancov spôsobuje negatívnu reputáciu a stratu dôvery v daného zamestnávateľa. Nepriamo dochádza k podpore konkurencie, pretože dobrí zamestnanci následne častokrát prechádzajú pracovať ku konkurenčným firmám, čo je nežiaduce.

Situácia sa môže zmeniť

Pokles dopytu po pracovníkoch môže ľahko vystriedať nárast dopytu po nich. Situácia sa môže kedykoľvek rýchlo obrátiť. Následne firma bude musieť hľadať a obsadzovať opätovne nových zamestnancov. Nábor nových ľudí je finančne náročný a zaberá množstvo času, ktorý by sa dal za iných okolností využiť inak – efektívnejšie pre napredovanie spoločnosti.

Zníženie výkonu

Po prepustení niekoľkých zamestnancov hrozí riziko, že sa zhorší kvalita poskytovaných služieb, pretože práca bývalých zamestnancov sa musí presunúť na ostatných pracovníkov, ktorí vo firme naďalej zostali pracovať. Ich kvalita práce sa znižuje, keďže musia urobiť viac práce – aj za prepustených kolegov, ale za rovnaký čas ako doposiaľ.

Potreba odstupného

Firmy musia zamestnancom, ktorým sú nútení dať výpoveď, vyplatiť odstupné. Navyše, pre zamestnávateľa nie je jednoduché ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, s ktorým si počas rokov spolupráce vybudoval osobný vzťah.

Pre uvedené dôvody si väčšina spoločností uvedomuje negatívne vplyvy spojené s prepúšťaním pracovníkov, a preto sa utieka k nemu len v prípade, že je to posledné možné východisko, ako optimalizovať a vyvážiť pokles tržieb a stratu zisku.

Akým spôsobom sú firmy nútené vyriešiť pokles tržieb, ktorý ich čaká?

  • V prvom rade postupne prepustia ľudí, ktorých je nadbytok, a v skutočnosti nie sú tak veľmi potrební a prospešní pre spoločnosť, prinášajú menšiu pridanú hodnotu. Ich prácu by si bez problémov prerozdelili ostatní kolegovia a zvládali by ju.
  • Pozastavia načas vývoj inovácií, ktoré sa využívajú na zlepšenie chodu firmy, a investovanie do nich.
  • Namiesto znižovania stavu, znižujú zamestnancom úväzky, ale ponechajú si ich.
  • Zastavia na určitú dobu vyplácanie miezd, ktoré pošlú aj za zameškané obdobie, hneď keď sa im začne dariť.
  • Uchýlia sa k dočasnému prerušeniu výroby a poskytovania služieb, ako tomu bolo napríklad počas pandémie koronavírusu.
  • V najhoršom prípade ich to privedie k úplnému zrušeniu existencie firmy.

Každá správna firma si váži produktívneho a dobrého zamestnanca, ktorý pracuje efektívne. Preto ani počas ekonomickej krízy nechce svoj personál prepúšťať. To je dôvod, prečo sa k tomuto kroku uchyľuje vtedy, keď už nenájde iné východisko z komplikovanej situácie.

O návode na to, ako si môžete udržať svoje pracovné miesto aj počas ekonomickej recesie, si budete môcť prečítať v ďalšom blogu.

Čo si myslíte o prepúšťaní pracovníkov? O svoje názory sa podeľte s nami v komentároch nižšie.