Vi lever i en vanskelig og vanskelig tid, når det er en rekordøkning i prisene på nesten alt – mat, energi, drivstoff, årsaken var Covid-pandemien, krigen i Ukraina, men også det faktum at de siste årene har det vært minimal inflasjon, noe som logisk måtte reflekteres senere.

Selskaper og oppsigelser

Denne situasjonen forventes mest sannsynlig å føre til masseoppsigelser av ansatte, da arbeidsgivere ikke har noe annet valg. Høye energikostnader eller lavere inntekter – da folk vil være mindre tilbøyelige til å kjøpe og bruke tjenester – vil bety at selskapene ikke vil ha nok penger til å ha råd til å betale så mange arbeidere som de gjorde da de gjorde det bra. For å kunne forstå hvorfor oppsigelser finner sted, må vi først innse at oppsigelser er det siste en arbeidsgiver ønsker å gjennomføre.

Hva er arbeidsledighetsprosenten nå?

Rentene stiger allerede, som vil fortsette å stige, noe som også vil føre til høyere arbeidsledighet. Du kan lese mer om stigende rentepriser her. For eksempel er det nåværende ledighetsnivået i Slovakia relativt lavt i henhold til statistikk, bortsett fra noen få mindre utviklede regioner. Den prosentvise arbeidsledigheten i landet er 7, 09%. Du kan observere hvordan det er med arbeidsledighet i 2022 i andre EU-land i tabellen nedenfor.

Nederland 3,1%
Tyskland3,4%
Østerrike5,2%
Bulgaria5,5%
Romania5,0%
Kroatia7,3%
Litauen6,7%
Ungarn3,6%
Den samlede arbeidsledigheten i EU er 6,7%

Den økonomiske lavkonjunkturen vil bli forsinket i arbeidsmarkedet, slik at dagens situasjon ikke kan tas i betraktning som en endelig. Forutsetningen er at arbeidsledigheten vil stige allerede i løpet av første halvår neste år 2023. Ifølge spådommer vil det være mye høyere enn det som styrte i år. Arbeidsgivere permitterer imidlertid bare sine ansatte som en siste utvei. Som en siste utvei, for å løse en vanskelig situasjon og håndtere den negative tilstanden på arbeidsmarkedet.

Årsakene til at det er vanskelig for et selskap å permittere ansatte er som følger:

En god medarbeider er vanskelig å finne

En ansatt som vil være viet til sitt selskap og som vil gjøre jobben sin ansvarlig, er ganske vanskelig å finne. Etter ansettelse må det trenes i arbeidsflyter, noe som tar tid.

Når et selskap har en ansatt, må den kjempe for å beholde den

Det er også vanskelig å beholde en ansatt, fordi høy turnover nå er vanlig praksis. Folk bytter ofte jobb, roterer arbeidsgivere avhengig av lønnsnivå og andre faktorer.

Tap av omdømme

Oppsigelser fører til negativt omdømme og tap av tillit til arbeidsgiver. Indirekte oppfordres konkurranse, fordi gode ansatte da ofte bytter til å jobbe med konkurrerende firmaer, noe som er uønsket.

Situasjonen kan endre seg

En nedgang i etterspørselen etter arbeidstakere kan lett kompenseres av en økning i etterspørselen etter dem. Situasjonen kan raskt snu når som helst. Deretter må selskapet lete etter og ansette nye ansatte. Å rekruttere nye folk er kostbart og tar opp mye tid som ellers kunne blitt brukt annerledes – mer effektivt for selskapets fremgang.

Redusert ytelse

Etter oppsigelse av flere ansatte er det fare for at kvaliteten på tjenestene som tilbys vil forverres, siden arbeidet til tidligere ansatte må overføres til andre arbeidstakere som fortsetter å jobbe i selskapet. Kvaliteten på arbeidet synker ettersom de må gjøre mer arbeid – selv for kolleger som er overflødige, men for samme tid som før.

Behovet for sluttvederlag

Bedrifter må betale sluttvederlag til ansatte som er tvunget til å slutte. I tillegg er det ikke lett for en arbeidsgiver å avslutte et ansettelsesforhold med en ansatt som han har bygget et personlig forhold til gjennom årene med samarbeid.

Av disse grunnene er de fleste selskaper klar over de negative effektene forbundet med oppsigelser og tyr derfor bare til det hvis det er den siste mulige måten å optimalisere og balansere fallet i salg og tap av fortjeneste.

Hvordan blir selskaper tvunget til å håndtere fallet i salget som venter dem?

  • Først av alt frigjør de gradvis folk som er i overflod, og faktisk er de ikke så mye nødvendig og gunstig for samfunnet, de gir mindre merverdi. Deres arbeid ville lett bli omfordelt av andre kolleger, og de ville være i stand til å takle det.
  • De stopper en stund utviklingen av innovasjoner som brukes til å forbedre driften av selskapet og investere i dem.
  • I stedet for å nedgradere, reduserer de ansattes deltidsjobber, men beholder dem.
  • De slutter å betale lønn i en viss periode, som de sender selv for den savnede perioden, så snart de begynner å trives.
  • De tyr til midlertidige avbrudd i produksjon og tjenesteyting, slik de for eksempel var under koronapandemien.
  • I verste fall vil dette føre til at de helt avbryter selskapets eksistens.

Hvert riktig selskap verdsetter en produktiv og god medarbeider som jobber effektivt. Derfor, selv under en økonomisk krise, ønsker den ikke å permittere sine ansatte. Det er derfor han tyr til dette trinnet når han ikke lenger finner en annen vei ut av en komplisert situasjon.

Du vil kunne lese om hvordan du kan beholde jobben din selv under en økonomisk lavkonjunktur i neste blogg.

Hva synes du om oppsigelsene? Del tankene dine med oss i kommentarene nedenfor.