Žijeme v náročné a složité době, kdy dochází k rekordnímu zvyšování cen téměř všeho – potravin, energií, pohonných hmot. Příčinou se stala covidová pandemie, válka na Ukrajině, ale i to, že za poslední roky došlo k minimální inflaci, což se logicky muselo projevit později.

Firmy a propouštění

Očekává se, že tato situace pravděpodobně povede k hromadnému propouštění, protože zaměstnavatelé nebudou mít jinou možnost. Vysoké náklady na veřejné služby nebo nižší tržby – protože lidé budou méně nakupovat a využívat služby – budou znamenat, že podniky nebudou mít dostatek peněz, aby si mohly dovolit platit tolik pracovníků, jako když se jim dařilo. Abychom pochopili, proč dochází k propouštění, musíme nejprve pochopit, že propouštění je to poslední, co zaměstnavatel chce.

Jaké je nyní procento nezaměstnanosti?

Úrokové sazby již rostou a budou růst i nadále, což bude mít za následek i vyšší nezaměstnanost. Další informace o zvyšování úrokových sazeb si můžete přečíst zde. Například současná míra nezaměstnanosti na Slovensku je podle statistik relativně nízká, s výjimkou několika méně rozvinutých regionů. Míra nezaměstnanosti v zemi je 7,09 %. V následující tabulce se můžete podívat, jaká je nezaměstnanost v roce 2022 v ostatních zemích EU.

Nizozemsko 3,1%
Německo3,4%
Rakousko5,2%
Bulharsko5,5%
Rumunsko5,0%
Chorvatsko7,3%
Litva6,7%
Maďarsko3,6%
Celková míra nezaměstnanosti v Evropské unii je 6,7 %.

Hospodářská recese bude mít na trh práce zpožděný dopad, takže současnou situaci nelze považovat za konečnou. Předpokládá se, že k nárůstu nezaměstnanosti dojde již v první polovině příštího roku 2023. Předpokládá se, že bude mnohem vyšší než v letošním roce. Zaměstnavatelé však propouštějí své zaměstnance pouze v krajním případě. Jako poslední možnost řešení obtížné situace a řešení nepříznivého stavu na trhu práce.

Důvody, proč je pro společnost obtížné propouštět zaměstnance, jsou následující:

Dobrého zaměstnance je těžké najít

Je poměrně obtížné najít zaměstnance, který bude oddaný své firmě a bude svou práci dělat zodpovědně. Po přijetí je třeba jej zaškolit v pracovních postupech, což vyžaduje určitý čas.

Jakmile firma zaměstnance získá, musí bojovat o to, aby si ho udržela.

Náročné je také udržení zaměstnanců, protože vysoká fluktuace je dnes běžnou praxí. Lidé často mění zaměstnání, mění zaměstnavatele v závislosti na výši platu a dalších faktorech.

Ztráta renomé

Propouštění zaměstnanců způsobuje negativní pověst a ztrátu důvěry v zaměstnavatele. Nepřímo se tak podporuje konkurence, protože dobří zaměstnanci často přecházejí pracovat ke konkurenci, což je nežádoucí.

Situace se může změnit

Pokles poptávky po pracovnících lze snadno nahradit zvýšením poptávky po nich. Situace se může kdykoli rychle změnit. V důsledku toho bude muset společnost hledat a znovu přijímat nové zaměstnance. Nábor nových lidí je nákladný a zabírá spoustu času, který by jinak mohl být využit jinak – efektivněji, aby se společnost posunula vpřed.

Snížení výkonu

Při propouštění většího počtu zaměstnanců existuje riziko, že se zhorší kvalita poskytovaných služeb, protože práci bývalých zaměstnanců je třeba přenést na jiné zaměstnance, kteří ve společnosti zůstávají. Kvalita jejich práce se snižuje, protože musí udělat více práce – dokonce i za kolegy, kteří byli propuštěni, ale za stejnou dobu jako dříve.

Potřeba odstupného

Podniky musí vyplatit odstupné zaměstnancům, kteří jsou nuceni podat výpověď. Pro zaměstnavatele navíc není snadné ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, se kterým si po léta budoval osobní vztah.

Z těchto důvodů si většina společností uvědomuje negativní dopady spojené s propouštěním, a proto se k němu uchyluje pouze v případě, že je to poslední možná varianta, jak optimalizovat a vyrovnat pokles tržeb a ztrátu zisku.

Jak jsou společnosti nuceny řešit pokles prodeje, který je čeká?

  • Především budou postupně propouštět lidi, kteří jsou nadbyteční a nejsou ve skutečnosti pro společnost tak potřební a přínosní, přinášejí menší přidanou hodnotu. Jejich práce by se snadno přerozdělila mezi ostatní kolegy a ti by ji zvládli.
  • Včas se pozastaví nad vývojem a investicemi do inovací, které slouží ke zlepšení chodu podniku.
  • Namísto snižování stavů snižují počet zaměstnanců, ale ponechávají si je.
  • Na určitou dobu zastaví výplatu mzdy, kterou zašlou i za zmeškané období, jakmile se jim začne dařit.
  • Přistoupí k dočasnému přerušení výroby a poskytování služeb, jako tomu bylo například během pandemie koronaviru.
  • V nejhorším případě povede k úplnému zániku společnosti.

Každá dobrá společnost si cení produktivních a dobrých zaměstnanců, kteří pracují efektivně. Proto nechce propouštět své zaměstnance ani v době hospodářské krize. Proto se k tomuto kroku uchyluje, když nemůže najít jiné východisko ze složité situace.

O tom, jak si můžete udržet práci i v době hospodářské recese, se dočtete v příštím blogu.

Co si myslíte o propouštění? Podělte se s námi o své názory v komentářích níže.