Za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov dostanú Slováci od 1. mája oveľa viac peňazí, než doteraz. Parlament taktiež schválil návrh na zavedenie 13. a 14. platov. Ako sa podľa novely zmenia príplatky?

13. a 14. plat

Vyplácanie 13. platu bude prvýkrát v júni tohto roka. Podmienkou pre vyplatenie sú minimálne dva nepretržite odpracované roky vo firme. Vyplácanie 13. platu je dobrovoľné a závisí iba od zamestnávateľa. Pre vyplatenie 14. platu je potrebné splniť dve podmienky: minimálne 4 odpracované roky a to, aby bola zamestnancovi predtým vyplatený 13. plat. Aj 14. plat bude vyplácaný v dobrovoľnom režime.

13. aj 14. plat bude postupne oslobodený od daní a odvodov. Zamestnávateľ by mal vyplatiť zamestnancovi tieto odmeny vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Úľavy však majú byť najviac z odmeny do výšky 500 €.

Príplatok za nočnú prácu

Zvýšené príplatky sa budú vypočítavať na základe minimálnej hodinovej mzdy, ktorá je pre tento rok 2,76 €. Príplatok za prácu v noci sa zvýši o 30 % minimálnej hodinovej mzdy, teda 0,83 € za hodinu. Od 1. mája 2019 sa táto suma zvýši na 40 %, teda na 1,10 € za hodinu. Pri rizikovej práci to má byť príplatok ešte vyšší – 35 % minimálnej hodinovej mzdy (0,97 €) v tomto roku a 50 % (1,38 €) v budúcom roku.

Príplatok za víkendovú prácu

Zamestnanci budú mať vyššie príplatky aj za prácu počas víkendu. Príplatok za prácu v sobotu je stanovený na úrovni 25 % minimálnej mzdy za hodinu (0,69 €) a od budúceho roka na úrovni 50 % (1,38 €). Za prácu v nedeľu budú príplatky ešte vyššie – od 1. mája tohto roka má byť vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy (1,38 €) a od 1. mája budúceho roka to má byť 100 % (2,76 €).

Práca počas sviatkov

Namiesto doterajších 50% bude po novom príplatok za prácu počas sviatkov vo výške 100% (2,76 €).