Znamo šta možete da zatražite od svog poslodavca ako radite pod austrijskim ugovorom.

Prekovremeni rad

Standardno radno vreme u Austriji je 40 sati nedeljno. Ako se ono premaši, ti sati se smatraju prekovremenim. Prekovremeni rad se odnosi na bilo koje odrađene radne sate izvan standardnog radnog rasporeda navedenog u potpisanom ugovoru o radu. To može biti najviše 20 sati nedeljno, uz dodatnih 50% za svaki odrađeni prekovremeni sat (ili 1,5 sati kredita po odrađenom satu).

Rad tokom vikenda

I muškarci i žene imaju isto pravo na rad tokom vikenda, osim trudnica i dojilja i mladih do 18 godina. Za rad tokom subote i nedelje, postoji dodatna isplata u iznosu od 100% osnovne plate.

Rad tokom noći

I muškarci i žene imaju isto pravo na rad tokom noći, osim trudnica i dojilja i mladih do 18 godina. Za rad tokom noći, postoji dodatna isplata u iznosu od 100% osnovne plate.

Odmor

Tokom prvih šest meseci, zaposleni ima pravo na odsustvo u skladu sa trajanjem radnog odnosa. Za svaki odrađeni mesec, zaposleni ima pravo na 2 dana odmora. Od druge godine rada pa nadalje, zaposleni ima pravo na puni odmor u trajanju od najmanje 5 nedelja (30 radnih dana), a nakon 25 godina rada ima pravo na 6 nedelja (36 radnih dana). Osobe sa invaliditetom i adolescenti nemaju pravo na više dana odsustva, osim ako to nije navedeno u ugovoru o radu ili kolektivnom ugovoru.

Godišnji dodatak na zarade

Minimalna zarada u Austriji nije čvrsto utvrđena zakonom, već se uređuje u kolektivnim ugovorima. Ovo uključuje isplatu 13. i 14. plate, kao i druge beneficije. Trinaesta plata je božićni bonus, a četrnaesta plata je bonus za odmor. Sam iznos se utvrđuje prema važećem kolektivnom ugovoru. Međutim, on je obično na nivou jedne mesečne plate, a nije niži od onog koji je naveden u kolektivnom ugovoru. Ako niste radili tokom čitave kalendarske godine, 13. i 14. plata se isplaćuje u alikvotnom iznosu u zavisnosti od broja odrađenih meseci. Imaćete pravo na to nakon 5 meseci rada. Za rad tokom čitave godine imate pravo da udvostručite svoju platu.

Bolovanje

U slučaju bolesti, nezgode na radu, profesionalne bolesti ili potrebe za odmorom i oporavkom, imate pravo na redovnu isplatu naknada za 6 nedelja plaćenog bolovanja u potpunosti i za 4 nedelje delimično plaćenog bolovanja tokom radne godine. Beneficije plaća ustanova koja pruža zdravstveno osiguranje. Iznos bolovanja zavisi od vaše zarade u poslednjem mesecu pre bolesti. Kao zaposleni ste dužni da obavestite svog poslodavca o svojoj nesposobnosti za rad. Ako ste bolesni duže od 3 dana tokom praznika, to se neće ubrajati u vaš odmor. Međutim, ovo se mora prijaviti poslodavcu i dostaviti mu se lekarska potvrda.

Socijalne beneficije

Za dečiji dodatak je moguće podneti zahtev za 5 godina unazad od meseca u kojem je austrijska poreska služba koja je nadležna za dečiji dodatak primila zahtev. Za porodične dodatke možete da konkurišete do 18. godine ili do 24. godine deteta ako je redovni student na univerzitetu. Roditelj deteta, usvojitelj, staratelj ili osoba koja je zadužena za dete imaju pravo na porodične dodatke. Iznos socijalnih dodataka varira u zavisnosti od starosti deteta:

  • do 2 godine: 114 evra
  • 3-9 godina: 121,90 evra
  • 10-18 godina: 141,50 evra
  • 19-24 god: 165,10 evra

Isplata za rad tokom državnih praznika

I muškarci i žene imaju isto pravo na rad tokom državnih praznika. Postoji dodatna isplata od 100% za rad tokom državnih praznika.

Porodiljsko odsustvo

Period zaštite trudnica započinje 8 nedelja pre očekivanog rođenja deteta i završava se 8 nedelja nakon što im se isplati 100% iznosa zarade. Tokom ovog perioda žena možda neće raditi, ali se radni odnos nastavlja i umesto zarade se isplaćuje porodiljska naknada.

Roditelji imaju pravo na neplaćeno roditeljsko odsustvo sve dok dete ne napuni 2 godine. Minimalni period roditeljskog odsustva je 2 meseca. Za to vreme mogu da se obezbede dodaci za brigu o deci. Od januara 2010. godine, roditelji čija deca su rođena nakon 30. septembra 2009. godine mogu da biraju između 5 vrsta dodataka. Jedan od modela je zasnovan na visini prihoda. Nakon roditeljskog odsustva, žena je zaštićena od otkaza tokom 4 nedelje nakon roditeljskog odsustva ili nakon toga.

Penzionisanje

Ako ste uplaćivali penzijsko osiguranje u Austriji više od 1 godine, imaćete pravo na alikvotni iznos austrijske penzije. Ako ste plaćali penzijsko osiguranje manje od 1 godine, uplaćeni meseci neće biti izgubljeni, već će biti dodati u plaćene slovačke mesece. Do 2024. godine, zakonom propisana starosna granica za penzionisanje žena će biti 60 godina, a do 2033. godine će biti 65 godina. Za muškarce se starosna dob ne menja, propisana starosna granica za odlazak u penziju će biti 65 godina.

Topli obrok

Zaposleni u Austriji od poslodavca dnevno dobija 26,40 evra.

Odsustvo zbog bolesti člana porodice

Ako se brinete o članu porodice koji živi sa vama u vašem domu, možda će vam biti odobreno odsustvo uz dalje primanje redovne plate, pod određenim uslovima. Odsustvo radi nege je dozvoljeno u trajanju od 1 nedelje. Za decu kojoj je potrebna nega, moguća je još jedna nedelja u toku kalendarske godine ako dete kome je potrebna nega još uvek nije navršilo dvanaest godina. O bolesnom detetu može da se brine i roditelj koji ne živi u istom domaćinstvu.