Tudjuk, hogy mit kérhet munkáltatójától, ha osztrák szerződés szerint dolgozik.

Túlóra

A normál munkaidő Ausztriában heti 40 óra. Ha ezt túllépi, a további munkaórák túlórának számítanak. Az aláírt szerződésben meghatározott normál munkabeosztáson kívül ledolgozott minden óra túlórának számít. Ez maximum heti 20 óra lehet, és a fizetésen felül 50% pótlék jár minden egyes ledolgozott túlóráért (vagy 1,5 órát számolnak el ledolgozott óránként).

Hétvégi munkavégzés

A férfiak és a nők egyaránt ugyanazzal a joggal rendelkeznek a hétvégi munkára, a terhes vagy szoptató nők és a 18 év alattiak kivételével. A szombati vagy vasárnapi munkavégzésért az alapfizetés 100%-át fizetik ki pótlékként.

Éjszakai munkavégzés

A férfiak és a nők egyaránt ugyanazzal a joggal rendelkeznek az éjszakai munkára, a terhes vagy szoptató nők és a 18 év alattiak kivételével. Az éjszakai munkavégzésért az alapfizetés 100%-át fizetik ki pótlékként.

Szabadság

Az első hat hónapban az alkalmazott a munkaviszonyával időarányosan jogosult szabadságra. Minden ledolgozott hónap után az alkalmazott 2 szabadnapra jogosult. A második évtől kezdve jogosulttá válik legalább 5 hetes (30 munkanapos) teljes szabadságra, 25 év munkaviszony után pedig 6 hetes (36 munkanapos) szabadságra jogosult. A megváltozott munkaképességű és fiatalkorú munkavállalók nem jogosultak több szabadnapra, amennyiben ez nem szerepel a munkaszerződésben vagy a kollektív szerződésben.

Éves bérkiegészítés

A minimálbér Ausztriában nincs pontosan rögzítve törvényben, kollektív szerződések szabályozzák. Ugyanez vonatkozik a 13. és 14. havi fizetésekre, illetve egyéb juttatásokra. A 13. havi fizetés a karácsonyi bónusz, és a 14. havi fizetés az ünnepi bónusz. Magát az összeget a megfelelő kollektív szerződés alapján határozzák meg. Általában a mértéke egy havi fizetéssel egyezik, nem alacsonyabb a kollektív szerződésben meghatározottnál. Ha nem dolgozott végig a teljes naptári évben, a 13. és 14. havi fizetését arányos mértékben kapja meg a ledolgozott hónapok számától függően. 5 hónapos munkaviszony után lesz rá jogosult. Egy teljes évnyi munkaviszony után jogosulttá válik a fizetése megduplázására.

Betegszabadság

Betegség, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés, illetve pihenés vagy lábadozás szükségessége esetén általános juttatásra jogosult 6 héten keresztül teljes összegű táppénz formájában, majd 4 héten keresztül a fizetés felével egyező táppénzre a munkaév alatt. A juttatásokat az egészségügyi biztosítást kínáló intézmény fizeti. A táppénz összege a betegség előtti utolsó hónap keresetének függvénye. Alkalmazottként köteles tájékoztatni a munkáltatóját az Ön munkaképtelenségéről. Ha több mint 3 napig beteg a szabadsága alatt, akkor az nem számít bele a szabadságába. Azonban ezt jelentenie kell a munkáltatójának, és be kell mutatnia az orvosi igazolását.

Szociális juttatások

Lehetséges családi támogatást kérni 5 évre visszamenőleg attól a hónaptól számítva, amikor a családi támogatásért felelős osztrák adóhivatalhoz beérkezik a kérvénye. A gyermeke után 18 éves korig igényelhet családi pótlékot, illetve 24 éves korig, ha nappali hallgató az egyetemen. A gyermek szülője, örökbefogadó szülője, mostohaszülője vagy gyámja jogosult családi pótlékra. A szociális juttatások összege a gyermek életkora szerint eltérő:

  • 2 éves korig: 114 euró
  • 3–9 év: 121,90 euró
  • 10–18 év : 141,50 euró
  • 19–24 év: 165,10 euró

Munkabér munkaszüneti napokon

A férfiak és a nők egyaránt ugyanazzal a joggal rendelkeznek a munkaszüneti napokon való munkavégzésre. 100% pótlék jár a munkaszüneti napokon végzett munkáért.

Szülési szabadság

A védett időszak a terhes nők számára a várható szülés időpontját megelőzően 8 héttel kezdődik, és 8 héttel a szülés után ér véget, mialatt a munkabér 100%-át kapják. Az időszak alatt a nőknek nem kell dolgozniuk, azonban a munkaviszonyuk folytatódik, és fizetés helyett anyasági ellátást kapnak.

A szülők nem fizetett szülői szabadságra jogosultak a gyermek 2 éves koráig. A szülői szabadság minimális időszaka 2 hónap. Ez alatt az időszak alatt gyermekgondozási támogatás is járhat. 2010 januárja óta a szülők, akiknek a gyermeke 2009. szeptember 30. után született, 5-féle támogatástípus közül választhatnak. Az egyik modell a kereset összegén alapul. A szülői szabadságot követően a nők védelmet élveznek az elbocsátással szemben a szülői szabadságot követő 4 hét alatt, vagy akár azután is.

Nyugdíj

Ha több mint egy évig fizetett nyugdíjbiztosítást Ausztriában, akkor jogosulttá válik az osztrák nyugdíj arányos összegére. Ha a nyugdíjbiztosítást 1 évnél rövidebb ideig fizette, a befizetett hónapjai nem vesznek el, hanem hozzáadódnak a befizetett szlovák hónapjaihoz. 2024-re az állami nyugdíjkorhatár nők számára 60 évre, 2033-ra pedig 65 évre emelkedik. A férfiak számára a korhatár nem változik, az állami nyugdíjkorhatár 65 év marad.

Étkezési juttatás

Ausztriában az alkalmazottaknak napi 26,40 euró jár a munkáltatótól.

Szabadság beteg családtag ápolására

Ha az Ön otthonában élő egyik családtagjáról kell gondoskodnia, akkor bizonyos körülmények esetén fizetett szabadságot kaphat. A szabadság beteg családtag ápolására 1 hétig tarthat. Amennyiben gyermek szorul ápolásra, naptári évente plusz egy hét szabadságot kaphat, amennyiben az ápolásra szoruló gyermek nem töltötte be a 12. életévét. Beteg gyermekről másik háztartásban élő szülő is gondoskodhat.