Vilka sociala förmåner kan du få av din arbetsgivare om du arbetar i Nederländerna?

Övertidsarbete

Enligt lag får en anställd i Nederländerna inte arbeta mer än 9 timmar per dag och 45 timmar per vecka. Arbetsveckan är oftast 5 dagar, i vissa fall endast 4 dagar. Den genomsnittliga veckoarbetstiden är vanligtvis 36, 38 eller 40 timmar, beroende på sektor. Under de fyra veckorna får arbetstagaren inte arbeta mer än 55 timmar per vecka.

Arbete på helgerna

Rätten till extra lön för lördags- och söndagsarbete är upp till 100 % av den ordinarie lönen. Det beror på avtalet med arbetsgivaren.

Arbeta på natten

Rätt till nattarbetstillägg ligger på 45-50 % av den ordinarie lönen. Det beror på avtalet med arbetsgivaren.

Semester

Alla anställda i Nederländerna har rätt till betald ledighet. Ett lagstadgat minimum på minst fyra gånger antalet timmar per arbetsvecka och år ska gälla. De flesta kollektivavtal tillåter också ett högre antal. För heltidsanställda är detta i allmänhet 20-30 dagar. Oavsett hur mycket du får betalt har du rätt till en minsta semesterersättning på 8 %, så kallad semesterlön.

13. och den 14:e lönen

I Nederländerna 13. och den 14:e lönen är inte lagstadgad. Om du får en ekonomisk bonus beror på din arbetsgivare.

Sjukledighet (sjukledighet)

Alla anställda med nederländskt kontrakt har rätt till sjukledighet, men det anges inte hur många dagar. Enligt nederländsk lag fortsätter arbetsgivaren att betala minst 70 procent av lönen vid arbetstagarens sjukdom (i 104 veckor – två år). Intyg om arbetsoförmåga som utfärdats av en slovakisk behandlande läkare måste skickas direkt till arbetsgivaren. När det gäller arbetslösa personer, resp. Personer vars anställningsavtal har upphört och som fortfarande är arbetsoförmögna får en statlig förmån. Behandlande läkare i Nederländerna utfärdar inte intyg om arbetsoförmåga för arbets- eller försäkringsändamål, utan endast för hälsovårdsändamål.

Familjebidrag

Beloppet beror på barnets ålder (0-5 år = 249,31€). Barnbidraget är högre när ditt barn har fyllt 6 år (6-11 år = 302,74 euro). Värdet av bidraget ökar igen när ditt barn fyller 12 år (12-17 år = 356,16 euro). Barnbidraget i Nederländerna betalas ut kvartalsvis, dvs. var tredje månad.

Tillägg för helgdagar

Rätten till semesterlön varierar mellan 50 och 100 procent. Det beror på avtalet med den aktuella arbetsgivaren. Bland de nederländska helgdagarna finns följande:

Nyår – 1. Januari

Långfredagen (flyttbar högtid)

Annandag påsk (flyttbar högtid)

Drottningens födelsedag – 27. April

Befrielsedagen – 5. Maj (vart femte år)

Herrens himmelsfärd (flyttbar högtid)

Pingst (rörlig högtid)

Julhelger – 25. och den 26 december

Moderskaps- och föräldrapenning

Den mammaledighet som mamman har rätt till är 16 veckor. Den kan börja redan vid 6 veckor, men senast 4 veckor före den planerade förlossningen och fortsätter efter förlossningen fram till de 16 veckor som nämns ovan. Om den inte överskrider taket betalas moderskapslönen ut i samma takt som moderns lön. Den högsta dagslönen är 223,40 euro. Båda föräldrarna har rätt till föräldraledighet om de har arbetat för samma arbetsgivare i minst ett år och tar hand om ett barn under 8 år.

Pensionering

I det land där du för närvarande bor och arbetar kan du få pension först när du uppnår pensionsåldern. Din pension i Nederländerna beräknas från den första pelaren från 67 års ålder. Du har rätt till 2 % av din fulla pension för varje tjänsteår. Efter 50 år i Nederländerna har du rätt till full pension.