O jaké sociální dávky můžete požádat svého zaměstnavatele, pokud pracujete v Nizozemsku?

Práce přesčas

Podle zákona nesmí zaměstnanec v Nizozemsku pracovat více než 9 hodin denně a 45 hodin týdně. Pracovní týden je většinou pětidenní, v některých případech pouze čtyřdenní. Průměrná týdenní pracovní doba je obvykle 36, 38 nebo 40 hodin v závislosti na odvětví. Během těchto 4 týdnů nesmí zaměstnanec odpracovat více než 55 hodin týdně.

Víkendová práce

Nárok na příplatek za práci v sobotu a v neděli činí až 100 % běžné mzdy. Záleží na smlouvě se zaměstnavatelem.

Práce v noci

Nárok na příplatek za noční práci se pohybuje v rozmezí 45 % – 50 % běžné mzdy. Záleží na smlouvě se zaměstnavatelem.

Dovolená

Každý zaměstnanec v Nizozemsku má nárok na placenou dovolenou. Platí zákonné minimum alespoň čtyřnásobku počtu hodin pracovního týdne za rok. Většina kolektivních smluv umožňuje i vyšší počet. U zaměstnanců na plný úvazek je to obvykle 20-30 dní. Bez ohledu na výši mzdy máte nárok na minimální příspěvek na dovolenou ve výši 8 %, tzv. „holiday pay“.

13. a 14. plat

V Nizozemsku je platba 13. a 14. plat není dán zákonem. Zda dostanete finanční bonus, závisí na vašem zaměstnavateli.

Nemocenská dovolená (sick leave)

Každý zaměstnanec s nizozemskou smlouvou má nárok na nemocenskou, není však stanoveno, na kolik dní. Podle nizozemského práva platí, že v případě nemoci zaměstnance zaměstnavatel nadále vyplácí nejméně 70 % mzdy (po dobu 104 týdnů – dvou let). Potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené slovenským ošetřujícím lékařem musí být zasláno přímo zaměstnavateli. V případě nezaměstnaných osob, resp. lidé, kterým skončila pracovní smlouva a kteří jsou stále práce neschopní, dostávají státní příspěvek. Ošetřující lékaři v Nizozemsku nevydávají potvrzení o pracovní neschopnosti pro účely zaměstnání nebo pojištění, ale pouze pro účely zdravotní služby.

Rodinné příspěvky

Výše příspěvku závisí na věku dítěte (0-5 let = 249,31 €). Přídavky na děti jsou vyšší po dosažení věku 6 let (6-11 let = 302,74 EUR). Hodnota příspěvku se opět zvýší, jakmile vaše dítě dosáhne věku 12 let (12-17 let = 356,16 EUR). Přídavky na děti se v Nizozemsku vyplácejí čtvrtletně, tj. každé tři měsíce.

Příplatky za státní svátky

Nárok na dovolenou se pohybuje od 50 % do 100 %. Záleží na smlouvě s konkrétním zaměstnavatelem. Mezi nizozemské státní svátky patří:

Nový rok – 1. Leden

Velký pátek (pohyblivý svátek)

Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)

Narozeniny královny – 27. duben

Den osvobození – 5. Květen (jednou za pět let)

Nanebevstoupení Páně (pohyblivý svátek)

Letnice (pohyblivý svátek)

Vánoční svátky – 25. a 26. prosince

Mateřský/rodičovský příspěvek

Mateřská dovolená, na kterou má matka nárok, trvá 16 týdnů. Může začít již v 6. týdnu, nejpozději však 4 týdny před plánovaným porodem, a pokračovat po porodu až do výše uvedených 16 týdnů. Pokud nepřesáhne horní hranici, vyplácí se mateřská ve výši platu matky. Maximální denní mzda činí 223,40 EUR. Oba rodiče mají nárok na rodičovskou dovolenou, pokud pracují u stejného zaměstnavatele alespoň jeden rok a pečují o dítě mladší 8 let.

Odchod do důchodu

V zemi, kde v současné době žijete a pracujete, můžete pobírat důchod až po dosažení důchodového věku. Důchod se v Nizozemsku vypočítává z prvního pilíře od 67 let věku. Za každý odpracovaný rok máte nárok na 2 % z plného důchodu. Po 50 letech v Nizozemsku máte nárok na plný důchod.