O aké sociálne výhody môžete požiadať svojho zamestnávateľa, ak pracujete v Holandsku?

Práca nadčas

Podľa zákona nesmie zamestnanec v Holandsku pracovať dlhšie ako 9 hodín denne a 45 hodín týždenne. Pracovný týždeň má prevažne 5 dní, v niektorých prípadoch iba 4 dni. Priemerný týždenný pracovný čas je zvyčajne 36, 38 alebo 40 hodín v závislosti od odvetvia. Počas 4 týždňov nesmie zamestnanec pracovať viac ako 55 hodín týždenne.

Práca počas víkendu

Nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu sa pohybuje do výšky 100% z pravidelnej mzdy. Závisí od zmluvy so zamestnávateľom.

Práca v noci

Nárok na príplatok za prácu v noci sa pohybuje v rozmedzí 45% – 50% z pravidelnej mzdy. Závisí od zmluvy so zamestnávateľom.

Dovolenka

Každý zamestnanec v Holandsku má nárok na platenú dovolenku. Uplatňuje sa zákonné minimum, ktoré ročne predstavuje aspoň štvornásobok počtu hodín pracovného týždňa. Väčšina kolektívnych zmlúv umožňuje aj vyšší počet. Pri zamestnancoch na plný úväzok ide vo všeobecnosti o 20-30 dní. Bez ohľadu na výšku vašej mzdy máte nárok na minimálnu dovolenkovú dávku vo výške 8% označovanú ako „mzda za dovolenku“.

13. a 14. plat

V Holandsku vyplatenie 13. a 14. platu nie je dané zákonom. Či získate finančný bonus, závisí od konkrétneho zamestnávateľa.

PN (práceneschopnosť)

Každý zamestnanec na holandskú zmluvu má nárok na PN, nešpecifikuje sa na koľko dní. Podľa holandských právnych predpisov v prípade choroby zamestnanca pokračuje zamestnávateľ vo výplate najmenej 70% zo mzdy (počas 104 týždňov – dvoch rokov). Potvrdenia o pracovnej neschopnosti vydané slovenským ošetrujúcim lekárom musia oprávnené osoby zasielať priamo zamestnávateľovi. V prípade nezamestnaných osôb, resp. osôb, ktorých pracovná zmluva skončila a stále sú práceneschopní, dostávajú štátnu dávku. Ošetrujúci lekári v Holandsku nevystavujú potvrdenia o pracovnej neschopnosti pre účely súvisiace so zamestnaním alebo poistením, ale výlučne len na účely zdravotných služieb. 

Rodinné prídavky

Výška prídavkov závisí od veku vášho dieťaťa (0-5 rokov = 249,31€). Prídavky na deti sú vyššie po tom, čo vaše dieťa dovŕši 6 rokov (6-11 rokov = 302,74€). Hodnota prídavkov stúpne znova, keď vaše dieťa dovŕši vek 12 rokov (12-17 rokov = 356,16€). Prídavky na dieťa sú v Holandsku vyplácané kvartálne, tzn. každé tri mesiace.

Príplatky za sviatky

Nárok na príplatok za sviatok sa pohybuje od 50% do 100%. Závisí od zmluvy s konkrétnym zamestnávateľom. Medzi štátne holandské sviatky patria:

Nový rok – 1. január

Veľký piatok (pohyblivý sviatok)

Veľkonočný pondelok (pohyblivý sviatok)

Narodeniny kráľovnej – 27. apríl

Deň oslobodenia – 5. máj (raz za päť rokov)

Nanebovstúpenie Pána (pohyblivý sviatok)

Turíce (pohyblivý sviatok)

Vianočné sviatky – 25. a 26. december

Materská/rodičovský príspevok

Materská dovolenka, na ktorú má matka nárok, trvá 16 týždňov. Môže začať už 6 týždňov, ale najneskôr 4 týždne pred plánovaným pôrodom a pokračuje po pôrode do uvedených 16 týždňov. Ak neprekročí stanovený strop, materská je vyplácaná vo výške platu matky. Maximálna denná mzda je 223,40€. Na rodičovskú dovolenku majú nárok obaja rodičia v prípade, že pracovali pre jedného zamestnávateľa najmenej rok a starajú sa o dieťa majúce menej ako 8 rokov.

Dôchodok

V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete a pracujete, môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku. Dôchodok v Holandsku sa vám vypočíta z prvého piliera od 67 rokov. Za každý odpracovaný rok máte nárok na 2% z plného dôchodku. Po 50 rokoch strávených v Holandsku máte nárok na plný dôchodok.