O aké sociálne výhody môžete požiadať svojho zamestnávateľa, ak pracujete v Holandsku?

Práca nadčas

Podľa zákona nesmie zamestnanec v Holandsku pracovať dlhšie ako 9 hodín denne a 45 hodín týždenne. Pracovný týždeň má prevažne 5 dní, v niektorých prípadoch iba 4 dni. Priemerný týždenný pracovný čas je zvyčajne 36, 38 alebo 40 hodín v závislosti od odvetvia. Počas 4 týždňov nesmie zamestnanec pracovať viac ako do 55 hodín týždenne.

Práca počas víkendu

Nárok na príplatok za prácu v sobotu a nedeľu sa pohybuje do výšky 100% z Vašej pravidelnej mzdy. Závisí od zmluvy so zamestnávateľom.

Práca v noci

Nárok na príplatok za prácu v noci sa pohybuje do výšky 45% – 50% z Vašej pravidelnej mzdy. Závisí od zmluvy so zamestnávateľom.

Dovolenka

Každý zamestnanec v Holandsku má nárok na platenú dovolenku. Uplatňuje sa zákonné minimum, ktoré ročne predstavuje aspoň štvornásobok počtu hodín pracovného týždňa. Väčšina kolektívnych zmlúv umožňuje aj vyšší počet. Pri zamestnancoch na plný úväzok sa jedná vo všeobecnosti o 20-30 dní. Bez ohľadu na výšku Vašej mzdy máte nárok na minimálnu dovolenkovú dávku vo výške 8 % označovanú ako „mzda za dovolenku“.

13. a 14. plat

V Holandsku vyplatenie 13. a 14. platu nie je dané zákonom. Či získate finančný bonus, závisí od konkrétneho zamestnávateľa.

PN (práceneschopnosť)

Každý zamestnanec na holandskú zmluvu má nárok na PN, nešpecifikuje sa na koľko dní. Podľa holandských právnych predpisov v prípade choroby zamestnanca pokračuje zamestnávateľ vo výplate najmenej najmenej 70% zo mzdy (do dvoch rokov). Potvrdenia o pracovnej neschopnosti vydané slovenským ošetrujúcim lekárom musia oprávnené osoby zasielať priamo zamestnávateľovi. V prípade nezamestnaných osôb, resp. osôb, ktorých pracovná zmluva skončila a stále sú práceschopní, dostávajú štátnu dávku. Ošetrujúci lekári v Holandsku nevystavujú potvrdenia o pracovnej neschopnosti pre účely súvisiace so zamestnaním alebo poistením, ale výlučne len na účely zdravotných služieb. 

Sociálne prídavky

Výška prídavkov závisí od veku vášho dieťaťa (0-5 rokov = 201,05€). Prídavky na deti sú vyššie po tom, čo vaše dieťa dovŕši 6 rokov (6-11 rokov = 244,13€). Hodnota prídavkov stúpne znova, keď vaše dieťa dovŕši vek 12 rokov (12-17 rokov = 287,21€). Prídavky na dieťa v Holandsku sú vyplácané kvartálne, tzn. každé tri mesiace.

Príplatky za sviatky

Nárok na príplatok za sviatok sa pohybuje od 50% do 100%. Závisí od zmluvy so zamestnávateľom.

Materská / rodičovský príspevok

Materská dovolenka, na ktorú má matka nárok trvá 10 týždňov, pričom vláda vypláca 100% Vášho príjmu. Môže začať už 6 týždňov, ale najneskôr 4 týždne pred plánovaným pôrodom a pokračuje po pôrode do uvedených 16 týždňov. Ak neprekročí stanovený strop, materská je vyplácaná vo výške platu matky. Maximálna denná mzda je 214,28€.

Dôchodok

V krajine, v ktorej v súčasnosti žijete a pracujete, môžete dostávať dôchodok len po dosiahnutí dôchodkového veku. Dôchodok v Holandsku sa Vám vypočíta z prvého piliera od 67 rokov. Za každý odpracovaný rok máte nárok na 2% z plného dôchodku. Po 50. rokoch máte nárok na plný dôchodok. Slobodný človek môže dostať až 1158,22€ netto, bez daňového úveru 928,72€. Ak je ženatý/vydatá kedy partner (muž/žena) má nárok na dôchodok 759,69€, tak jeho partner (muž/žena) má nárok na dôchodok 1494,91€.

Stravné

Stravu si zamestnanec v Holandsku hradí sám.