Jakich świadczeń socjalnych możesz domagać się od pracodawcy, jeśli pracujesz w Holandii?

Praca w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z prawem, pracownik w Holandii nie może pracować więcej niż 9 godzin dziennie i 45 godzin tygodniowo. Tydzień pracy to przeważnie 5 dni, w niektórych przypadkach tylko 4 dni. Średni tygodniowy czas pracy wynosi zazwyczaj 36, 38 lub 40 godzin, w zależności od sektora. W okresie 4 tygodni pracownik nie może pracować więcej niż 55 godzin tygodniowo.

Praca w weekendy

Uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w sobotę i niedzielę wynoszą do 100% zwykłego wynagrodzenia. To zależy od umowy z pracodawcą.

Pracuj w nocy

Uprawnienie do premii za pracę w nocy wynosi od 45% do 50% zwykłego wynagrodzenia. To zależy od umowy z pracodawcą.

Wakacje

Każdy pracownik w Holandii ma prawo do płatnego urlopu. Obowiązuje ustawowe minimum w postaci co najmniej czterokrotności liczby godzin w tygodniu pracy w ciągu roku. Większość układów zbiorowych dopuszcza również wyższą liczbę. W przypadku pracowników etatowych jest to z reguły 20-30 dni. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia, masz prawo do minimalnego dodatku urlopowego w wysokości 8%, zwanego „holiday pay”.

13. i 14. pensji

W Niderlandach płatność 13. a 14 pensja nie jest podana w ustawie. To czy dostaniesz premię finansową zależy od pracodawcy.

Zwolnienie lekarskie (sick leave)

Każdy pracownik na umowie holenderskiej ma prawo do zwolnienia lekarskiego, nie jest określone na ile dni. Zgodnie z prawem holenderskim, w przypadku choroby pracownika, pracodawca kontynuuje wypłatę co najmniej 70% wynagrodzenia (przez 104 tygodnie – dwa lata). Zaświadczenia o niezdolności do pracy wydane przez słowackiego lekarza prowadzącego należy przesłać bezpośrednio do pracodawcy. W przypadku osób bezrobotnych, resp. osoby, którym skończyła się umowa o pracę i które nadal są niezdolne do pracy, otrzymują zasiłek państwowy. Lekarze prowadzący w Holandii nie wydają zaświadczeń o niezdolności do pracy dla celów zatrudnienia lub ubezpieczenia, a jedynie dla celów służby zdrowia.

Zasiłki rodzinne

Wysokość dodatku zależy od wieku dziecka (0-5 lat = 249,31€). Zasiłki na dzieci są wyższe po ukończeniu przez dziecko 6 roku życia (6-11 lat = 302,74 €). Wartość świadczeń ponownie wzrośnie, gdy dziecko osiągnie wiek 12 lat (12-17 lat = 356,16 euro). Zasiłek na dzieci w Holandii wypłacany jest kwartalnie, tj. co trzy miesiące.

Dopłaty za dni wolne od pracy

Prawo do wynagrodzenia za urlop wynosi od 50% do 100%. To zależy od umowy z konkretnym pracodawcą. Do holenderskich świąt państwowych należą:

Nowy Rok – 1. Styczeń

Wielki Piątek (święto ruchome)

Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome)

Urodziny Królowej – 27. Kwiecień

Dzień Wyzwolenia – 5. Maj (raz na pięć lat)

Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome)

Zielone Świątki (święto ruchome)

Święta Bożego Narodzenia – 25. i 26 grudnia

Zasiłek macierzyński/rodzicielski

Urlop macierzyński, do którego ma prawo matka, trwa 16 tygodni. Może rozpocząć się już w 6 tygodniu, ale nie później niż 4 tygodnie przed planowanym porodem i trwa po porodzie do wspomnianych 16 tygodni. Jeśli nie przekracza pułapu, zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości wynagrodzenia matki. Maksymalne dzienne wynagrodzenie wynosi 223,40 euro. Urlop wychowawczy przysługuje obojgu rodzicom, jeśli pracują u tego samego pracodawcy przez co najmniej rok i opiekują się dzieckiem w wieku do 8 lat.

Emerytura

W kraju, w którym obecnie mieszkasz i pracujesz, możesz otrzymać emeryturę dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Twoja emerytura w Holandii jest obliczana z pierwszego filaru od 67 roku życia. Za każdy rok pracy przysługuje Ci 2% pełnej emerytury. Po 50 latach pobytu w Holandii ma się prawo do pełnej emerytury.