V dnešnej hektickej a rýchlo napredujúcej dobe sú nároky na zamestnanca, jeho poznatky, zručnosti, schopnosti a výkon veľmi vysoké. Preto vzdelávanie patrí k základným cieľom spoločnosti, aby mohla rásť. Znamená to, že podniky sa snažia odborne pripravovať a stále rozvíjať schopnosti svojich zamestnancov, podľa ich pracovnej pozície a zamerania spoločnosti. S nadobúdaním nových zručností zamestnancov veľmi úzko súvisí aj to, aké metódy vzdelávania je vhodné používať. Z najnovších vzdelávacích metód pre zamestnancov sme vybrali nasledovné:

  • Vzdelávanie v teréne (Outdoor Training) – metóda používaná pri vzdelávaní manažérov, ale taktiež pri sceľovaní kolektívu.
  • Koučovanie (Coaching) – je to dlhodobejšie usmerňovanie zamestnancov pomocou rád a pripomienok, ktoré nesmie prerásť do príkazov.
  • Mentorovanie (Mentoring) – verzia koučovania, kde iniciatívu a zodpovednosť preberá vzdelávaný zamestnanec, ktorý si vyberá svojho mentora a ten ho vedie v jeho kariére.
  • Diagnosticko-výcvikový program (Assessment Centre) – moderná metóda, využívaná pre vzdelávanie zamestnancov a manažérov. Účastníkovi je podrobne analyzovaná jeho osobnosť, plnením rôznych úloh a riešením problémových úloh. Podrobnú analýzu osobnosti vykonávajú psychológovia, manažéri a ďalší špecialisti.
  • Vzdelávanie v extrémnych situáciách (Outward Bound) – pri tejto metóde sú účastníci vystavovaní nezvyčajným a nečakaným situáciám, prekonávaniu seba samého. Ide napríklad o bunjee jumping, alebo vyslanie manažérov do safari, kde si musia uloviť potravu a pod. Ľudia sú vedení k samostatnosti, tímovej spolupráci a rozvážnosti.

Najčastejším dôvodom vyhorenia zamestnancov je ich stagnácia, keď im nie je umožnené napredovať v rámci svojej pracovnej pozície. Preto je veľmi dôležité informovať sa o vzdelávaní vo svojom budúcom zamestnaní. Myslite na to a nepodceňte tento faktor.