S pribúdajúcim vekom prechádza telo mnohými zmenami. Mnohé z týchto zmien zvyšujú riziko rôznych ochorení. Pokiaľ ide o seniorov, častým problémom je demencia. Existujú však aj iné ochorenia, o ktorých musia opatrovatelia vedieť. Dnes budeme hovoriť o šiestich ochoreniach, ktoré sa vyskytujú u viacerých seniorov. V prípade, že sa chcete o demencii dozvedieť viac, môžete tak urobiť tu.

1. Artritída

Artritída je častým ochorením seniorov, ktoré sa vyznačuje stuhnutosťou kĺbov. Zvyčajne spôsobuje bolesť, opuch a zníženú pohyblivosť. Artritída je často spôsobená opotrebovaním kĺbov v priebehu času, hoci k jej vzniku môžu prispieť aj iné faktory, napríklad genetika, obezita a predchádzajúce zranenia. Opatrovatelia môžu seniorom pomôcť zvládnuť artritídu tým, že ich podporia v cvičení a zdravom stravovaní. Druh cvičenia však nesmie vyvíjať tlak na kĺby, pretože to stav len zhoršuje.

2. Osteoporóza

Osteoporóza je stav, pri ktorom sú kosti slabšie a krehkejšie, čo zvyšuje riziko zlomenín. Často je to spôsobené nedostatkom vápnika a vitamínu D v strave. Môže však byť aj dedičná. Opatrovatelia preto môžu seniorom pomôcť v udržaní si silných kostí prostredníctvom stravy bohatej na vápnik a vitamín D. Dôležité je tiež neustále dbať na opatrnosť a vyhýbať sa úrazom – malý pád, ktorý zdravému človeku neublíži, by mal za následok viacero zlomenín.

3. Ochorenia srdca

Ochorenie srdca je hlavnou príčinou úmrtí seniorov. Vzťahuje sa na celý rad ochorení, ktoré postihujú srdce a cievy. Medzi tieto stavy patrí vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca a zlyhanie srdca. Najčastejšími príčinami srdcových ochorení u seniorov sú sedavý spôsob života, strava s vysokým obsahom nasýtených tukov a fajčenie. Opatrovatelia pomôžu svojim klientom zvládnuť srdcové ochorenia povzbudzovaním k pravidelnému cvičeniu, zdravému stravovaniu a sledovaním toho, či správne užívajú všetky predpísané lieky a dodržiavajú stanovenú liečbu. Časté meranie krvného tlaku je tiež skvelým proaktívnym prístupom, ako reagovať skôr, než bude neskoro.

4. Diabetes

Diabetes je stav, pri ktorom telo nedokáže normálne regulovať hladinu cukru v krvi. Ak nie je pod kontrolou, spôsobuje vážne komplikácie vrátane poškodenia nervov, slepoty a ochorenia obličiek. Cukrovka 2. typu je častejšia u seniorov. Obvyklá príčina je kombinácia veku, genetických faktorov a nezdravého životného štýlu, ako je obezita, nedostatok fyzickej aktivity a nevhodná strava. Opatrovatelia pomôžu pacientom bojovať proti cukrovke tak, že ich budú podporovať v zdravom stravovaní, pravidelnom cvičení a sledovaní hladiny cukru v krvi podľa pokynov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

5. Respiračné ochorenia

Respiračné ochorenia, ako je chronická obštrukčná choroba pľúc a zápal pľúc, sú medzi seniormi bežné. Tieto ochorenia môžu spôsobovať ťažkosti s dýchaním, kašeľ a bolesť na hrudníku. Často vedú k závažným komplikáciám. Hlavnými príčinami sú zvyčajne fajčenie alebo dlhodobé vystavovanie sa znečisťujúcim látkam. Opatrovatelia pomôžu seniorom vysporiadať sa s prejavmi respiračných ochorení tým, že ich povzbudia, aby prestali nadmerne fajčiť. Keď senior začne kašľať alebo má problémy s dýchaním, mali by okamžite navštíviť lekára. Takto sa dá do veľkej miery znížiť riziko komplikácií.

6. Rakovina

Rakovina je hlavnou príčinou úmrtí seniorov. Zapríčiňuje ju nekontrolovaný rast abnormálnych buniek v tele. Seniori sú náchylnejší na určité typy, ako je rakovina pľúc, prsníka a prostaty. Medzi faktory, ktoré k vzniku prispievajú, patria toxíny životného prostredia, výskyt tohto ochorenia v rodine a oslabený imunitný systém. Opatrovatelia môžu pacientom pomôcť prekonať rakovinu tým, že im zabezpečia pravidelné kontrolné vyšetrenia a podporia ich v návykoch zdravého životného štýlu, napríklad v cvičení a zdravom stravovaní.

Vo všeobecnosti platí, že seniori bývajú vystavení zvýšenému riziku rôznych zdravotných problémov. Preto by opatrovatelia mali poznať najčastejšie ochorenia a vedieť, ako zmierňovať ich prejavy. Podporovaním zdravých návykov, monitorovaním užívania liekov a poskytovaním emocionálnej podpory dokážu opatrovatelia pomôcť seniorom zvládnuť ochorenia a udržať si dobrú kvalitu života.