Tak, ako všetko ostatné na tomto svete, aj nábor zamestnancov sa vyvíja. Ak sa vrátime o 30 rokov späť, proces hľadania najlepšieho kandidáta by spočíval v hľadaní osoby s príslušným vzdelaním a dobrými známkami, ktoré v škole dosahoval. V súčasnosti je výber najvhodnejšieho kandidáta oveľa viac. Existuje množstvo ďalších ukazovateľov, ktoré by sa mali brať do úvahy. Okrem toho faktory ako skúsenosti a referencie môžu byť oveľa dôležitejšie ako vzdelanie a známky.

Kde začať?

V prípade, že máte na stole hromadu – 200 alebo 300 životopisov na jednu pozíciu, je neproduktívne robiť pohovory so všetkými. Prvým krokom, ktorý musíte urobiť, je užší výber.

Užší výber znamená rýchle pozretie životopisov jednotlivých uchádzačov a na základe toho rozdelenie ľudí do dvoch skupín – vhodných a nevhodných. Jeho zmyslom je vybrať len kandidátov, ktorých chcete kontaktovať. To dosiahnete stanovením kvalifikačných faktorov. Povedzme, že potrebujete anglicky hovoriaceho človeka s priamymi skúsenosťami s prácou s ľuďmi a vodičským preukazom. Stačí, aby ste rozhodli len pre ľudí, ktorí tieto požiadavky spĺňajú.

Napríklad v prípade, že práca je v Rakúsku a vyžaduje sa komunikácia, nemá zmysel robiť pohovory s ľuďmi, ktorí nehovoria po nemecky. Ak máte na konci užšieho výberu príliš veľa životopisov, jednoducho pridajte ďalšie kritériá, kým nedosiahnete primeraný počet uchádzačov.

Prvý kontakt

Po tom, čo máte niekoľko uchádzačov, ktorí – ako sa zdá – zodpovedajú vlastnostiam potrebným na danú pozíciu, je čas nadviazať prvý kontakt. Vaším cieľom je rozhodnúť sa, či chcete s uchádzačom viesť pohovor a či ho chcete obsadiť na voľné miesto.

Vec, ktorú môžete dosiahnuť, je ušetriť svoj čas alebo čas uchádzača poskytnutím ďalších informácií a kladením doplňujúcich otázok. Premýšľajte o činnostiach, ktoré spôsobujú najvyššiu fluktuáciu zamestnancov a o najťažších úlohách počas práce. Uistite sa, že ste spomenuli oboje. Ak nie sú ochotní túto prácu vykonávať alebo si myslia, že nie sú schopní tieto úlohy splniť, nemá zmysel pokračovať. Poďakujte im za čas a sústreďte sa na hľadanie vhodnejších kandidátov.

Pohovor – posledný bod procesu

Ide o posledný krok pred získaním práce. O uchádzačoch už máte všeobecné informácie. Je čas spoznať ich do detailov. Okrem kladenia otázok poskytujte aj informácie. Uistite sa, že ste podrobne vysvetlili prácu, ktorú by uchádzač vykonával, pretože nemá zmysel zamestnávať niekoho, kto túto prácu nechce robiť. Získajte čo najviac informácií o predošlých skúsenostiach kandidátov, ak nejaké majú. Takto si na základe nich môžete urobiť obraz o tom, či sú pre vás vhodní.

Je v poriadku robiť chyby

Majte na pamäti, že všetci kandidáti sú ľudia. Rovnako ako vy. Je úplne normálne urobiť chybu – nikto nie je dokonalý. Kandidát môže byť veľmi dobrý na pohovoroch, ale nie je skvelým pracovníkom. Novému zamestnancovi sa práca nemusí páčiť a po týždni dá výpoveď. K novému kolegovi by ste nemali pristupovať tak, akoby to bol posledný človek, ktorého ste na túto pozíciu prijali. Wayne Gretzky raz povedal: „Zmeškáte 100% striel, ktoré nevyužijete.“ V tomto prípade je to tak. Keď sa nesnažíte, zaručíte si neúspech. Preto je dobré dať ľuďom šancu – možno budete prekvapení výsledkami. Ale aj keď nie, vždy to môžete skúsiť znova.

Investujte do školení

Dobrý zamestnanec je dobre vyškolený zamestnanec. Možno nebudete chcieť plytvať zdrojmi a časom na človeka, ktorý by mohol odísť. Vašou starosťou by však malo byť, čo by sa stalo, keby pracovník nebol dobre vyškolený a zostane. Vynaloženie času a prostriedkov na školenie je jednoducho riziko, ktoré musíte podstúpiť. Ak však prijímate nových pracovníkov často, môžete si vytvoriť školiace materiály, ako sú videá alebo prezentácie, aby ste tento proces čo najviac uľahčili.

A ak máte pocit, že na túto úlohu nestačíte, môžete všetko prenechať profesionálom. My v spoločnosti Atena už 14 rokov pomáhame firmám a ľuďom nájsť toho správneho človeka podľa požiadaviek. Vďaka našej rozsiahlej databáze máme dostatok uchádzačov o zamestnanie, z ktorých si môžete vyberať. A vďaka našim skúsenostiam dokážeme vo veľmi krátkom čase zistiť, kto je najlepším adeptom na danú pozíciu. Aj v prípade, že niečo nevyjde, bez ohľadu na dôvod, sme pripravení nájsť alternatívu. Pracujte s profesionálmi, úspech nie je náhoda.