Tomáš Baťa už viac než 100 rokov predstavuje symbol podnikateľského úspechu. Viac než symbol úspešného podnikania je symbolom vytvorenia spoločensky zodpovedného systému

KTO BOL TOMÁŠ BAŤA?

Zakladateľ slávnej obuvníckej firmy „Baťa“ aplikoval spôsob, ako výsledky a prínosy z podnikania férovo rozdeľovať medzi robotníkov, zákazníkov a podnik. Bol jedným z najväčších podnikateľov svojej doby, pričom zaviedol originálne metódy riadenia výroby a obchodu a taktiež systém motivácie pracovníkov. Jeho postupy sú dodnes používané ako príklady top manažmentu. Nízkymi cenami svojich topánok ovplyvnil profil spotrebného priemyslu.

Pre fungovanie firemnej filozofie nebolo najdôležitejšie, aby na vedúcej pozícii bol najlepší pracovník, ale aby tam bol človek, ktorý je hodný nasledovania. Zoznámte sa so 7 hlavnými predpokladmi, ktoré v biznise fungujú obojstranne. Zameriavajú sa na to, ako sa chovať k svojim podriadeným a zároveň chránia aj samotného manažéra pred vyhorením.

Byť transparentný v chovaní, myslení a emóciách

Základom úspešného vedenia je nutnosť byť transparentný a to nielen v chovaní, ale tiež v myslení. Pokiaľ máte transparentnú myseľ a vaše chovanie je s ňou v súlade, nemusíte strácať čas a energiu premýšľaním o rôznych scenároch, ako a čo povedať. Hovoríte to, čo si myslíte. Baťovská filozofia hovorí, že transparentná myseľ je z ľudí cítiť. Technológie môžu byť čoraz viac dokonalejšie, ale pokiaľ človek klame a je neúprimný, je to z neho cítiť.

Manažér či akýkoľvek iný pracovník by mal vo svojich podriadených vzbudzovať pokoj, byť ich styčným dôstojníkom vo firme a viesť ich. Nie vzbudzovať negatívne emócie, strach a zadávať nezrozumiteľné požiadavky.

„Transparentnosť je jedným z krokov, ako si získať úctu druhých ľudí a tá je nevyhnutná k tomu, aby sa mohol človek stať kvalitným manažérom.“

Nechať sa zastúpiť

Túžba chcieť byť nenahraditeľným a najlepším je hlavným motorom, ktorý nás motivuje dosiahnuť lepšie výsledky. To všetko je v poriadku, je to zdroj našej vnútornej motivácie. Totálnou brzdou pokroku je však túžba zostať nenahraditeľným.

Baťovská filozofia pripravovala svojich manažérov na to, že budú nahradení. Že je to úplne prirodzené a nie je to prejav neúcty. Vedúci vo firme Baťa si sám vyberal svojho nástupcu a jeho úlohou bolo odovzdať mu to najlepšie zo svojich skúsenosti tak, aby život vo firme pokračoval ďalej.

„Dbajte teda na to, aby vo svojom pracovnom tíme, bol každý človek zastúpený a každá činnosť duplovaná.“

Nikomu nedávať nič zadarmo

Tomáš Baťa býva často prezentovaný ako filantrop a ten, kto dal svojim spolupracovníkom všetko, čo bolo potrebné pre plnohodnotný život.

Pokiaľ dáte niekomu niečo, bez jeho pričinenia, tak najprv vám poďakuje a dostaví sa radosť. Ak ale odmenu neponúknete aj v ďalšom prípade opakovane, dostavuje sa sklamanie a hnev. Preto Tomáš Baťa hovoril o tom, že vstupenkou do firmy je charakter. Charakterný človek podľa neho vie, že v živote nie je nič zadarmo a všetko má svoju cenu.

„Čokoľvek čo je zadarmo, stráca na hodnote.“

Veriť svojim ľuďom

Pokiaľ neveríte svojim ľuďom, niečo je zle. V momente, kedy máte vo svojom tíme ľudí, na ktorých sa nemôžete spoľahnúť, ktorým neveríte, nehľadajte chybu u nich, ale u seba. Je potrebné najprv zistiť, kde nastala chyba. Sú dve možnosti. Buď je to vaša vlastnosť, prirodzene nedôverovať ľuďom. Alebo, že ste obklopený nesprávnymi ľuďmi.

„Jedna z baťovských zásad bola, že každý vedúci si sám vyberal svoj pracovný tím, a to práve z dôvodu, aby bol sám zodpovedný za to, akého človeka si do tímu vyberie.“

Nepodceňovať emócie

To, čo vytvára vzťah medzi firmou a spolupracovníkom alebo firmou a zákazníkom, sú emócie. Pozitívne zážitky s nimi spojené sú hlavným dôvodom, prečo sú ľudia cítia v práci spokojní a prečo sa k vám zákazníci vracajú. Nepodceňujte ich! Na konci dňa sú to práve ony, ktoré rozhodujú o vzťahu, ktorý bude mať váš podriadený k vám, práci a firme.

„Chovať sa k druhému človeku neúctivo, je vlastnou prehrou.“

Nefixovať sa iba na prácu

Je úžasné keď svoju prácu milujete a naplňuje vás, ale nikdy by sa vám nemalo stať, že to je celý váš život. Šťastný človek je ten, ktorého má doma kto objať a nie ten, ktorý sa v noci vracia domov unavený a zaspáva sám. Nikdy sa od vás nevyžadovalo, aby ste celú svoju energiu venovali iba firme a práci. Takýto prístup je začiatkom už vyhorenia.

„Baťovská filozofia hovorí, že práca vám nemôže nikdy úplne vrátiť to, čo do nej vkladáte. Nikdy vám nedá pocit, že k vám cíti cit.“

Nebyť perfekcionista

Všeobecne v rámci baťovskej filozofie platilo, že perfekcionisti sú nebezpeční nielen sami pre seba, ale tiež pre svoje okolie. Ich túžba po dokonalosti ich vyčerpáva a unavuje aj ich okolie. Kým je perfekcionista spokojný so svojim výsledkom, väčšinou vynaloží mnoho času, úsilia a energie, ktorá mohla byť využitá na iné projekty. A ako je na tom jeho okolie? Časom ich začne unavovať a práca s nim v nich vyvoláva stres.

„Perfekcionisti, ktorí sú koncentrovaní iba na dokonalý výsledok ho často krát ani nedosiahnu a keď aj áno, tak väčšinou za cenu, ktorá odpovedá realizácií ďalších troch projektov.“

Kariérny rast tak nebol podmienený iba odborným vzdelaním a praxou, ale tiež ľudskými vlastnosťami. Dôležitá bola schopnosť komunikovať s ľuďmi, transparentnosť, čestnosť, spravodlivosť a zároveň či obstojíte v krízových situáciách. Tomáš Baťa hovorí: „Kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nedohoní. Robte svoju prácu lepšie než sused. Peniaze za vami pribehnú samé.“