Aké výhody sa Vás týkajú, ak máte u anglického zamestnávateľa podpísanú zmluvu? Vieme, čo Vám musí zaručiť zamestnávateľ vo Veľkej Británii.

Práca nadčas

Práca nadčas závisí od dohody so zamestnávateľom. Nemal by Vás však nútiť pracovať viac než (priemerne) 48 hodín za týždeň, ak vy nebudete chcieť pracovať viac. Čo zahŕňa akúkoľvek prácu nadčas. Na týždeň máte nárok minimálne na jeden deň voľna. Práca nadčas je najčastejšie ohodnotená 1,5 násobkom štandardnej mzdy, ale nemusí to tak byť vždy – závisí od dohody so zamestnávateľom.

Práca počas víkendu

Vo všeobecnosti záleží od zamestnávateľa, či Vašej požiadavke pracovať cez víkend vyhovie. Opatrovateľky počas víkendov pracovať musia, za čo im je poskytnutý príplatok na základe dohody so zamestnávateľom.

Práca v noci

Pravidelní noční pracovnici by nemali pracovať viac ako 8 hodín v každom 24-hodinovom období. Pravidlá „O pracovnom čase“ umožňujú, aby práca v noci bola spriemernená počas 17-týždňového obdobia tým istým spôsobom, ako týždenné pracovné hodiny.

Dovolenka

Takmer všetci pracovníci na anglickú zmluvu so svojim zamestnávateľom majú zákonné právo na najmenej 5,6 týždňa platenej ročnej dovolenky. Čo je 28 dní platenej dovolenky, ak pracujete 5 dní v týždni počas celého jedného roku. Počas dovolenky Vám bude zaplatená Vaša bežná mzda. Aby ste mali nárok na zákonné právo na platenú ročnú dovolenku, musíte byť kvalifikovaní ako zamestnanec. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, nemáte zákonné právo na platenú ročnú dovolenku.

13. a 14. plat

V Anglicku vyplatenie 13. a 14. platu nie je dané zákonom. Či získate finančný bonus, závisí od konkrétneho zamestnávateľa.

PN (práceneschopnosť)

Ak pracujete v Anglicku a ste chorí viac ako 4 dni po sebe (vrátane voľných dní), môžete dostávať od vášho zamestnávateľa nemocenské dávky vo výške £ 94,25 (110,68€) týždenne po dobu maximálne 28 týždňov. Táto dávka sa nevypláca za prvé 3 dni choroby. Potvrdenie od lekára sa zväčša vyžaduje až od 8. dňa neprítomnosti v práci. Dovtedy stačí vlastné svedectvo.

Sociálne prídavky

Každý, kto má dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 16 rokov (alebo 20 rokov, ak je dieťa študentom denného štúdia) a je zamestnaný vo Veľkej Británii alebo tam býva viac ako 3 mesiace  má nárok na prídavky na dieťa, pričom nie je obmedzený počet detí. V Anglicku dostanete sociálny príspevok za najstaršie alebo jediné dieťa £20,70 (24,31€) týždenne. Za každé ďalšie dieťa to je £13,70 (16,09€).

Príplatky za sviatky

Ak v Anglicku pracujete počas štátneho sviatku, nemáte automaticky právo na zvýšenú mzdu. To, čo dostanete, závisí od vašej pracovnej zmluvy, ale mala by sa pohybovať vo výške od 50% do 100% od vašej základnej mzdy. Ak zamestnanci na plný úväzok dostanú platené voľno počas štátneho sviatku, zamestnanci na čiastočný úväzok, ktorí v daný deň zvyčajne nepracujú, majú nárok na platené voľno v iný deň primerane k dĺžke ich pracovného času. Ak dostávate mesačnú výplatu a v tento deň nepôjdete do práce, budete ho mať zaplatený. Ak ste však platení podľa odpracovaných hodín, s najväčšou pravdepodobnosťou vám zaň nezaplatia. Ak sviatok vychádza na víkend, voľno je presunuté na pondelok.

Materská / rodičovský príspevok

Každá žena pracujúca v Anglicku má nárok na 52 týždňov materskej dovolenky. Prvých 6 týždňov dostane 90% z priemerného týždenného platu, potom £148,68 (174,60€) alebo 90% z priemerného platu po dobu 33 týždňov (podla toho ktorá suma je nižšia). Ako zamestnanec máte právo dostať 26 týždňov bežnej materskej dovolenky a ďalších pridaných 26 týždňov, teda jeden celý rok. Aby ste mali nárok na materskú dovolenku, musíte o tehotenstve zamestnávateľovi povedať 15 týždňov pred narodením dieťaťa. Tiež sa treba dohodnúť, kedy plánujete odchod na materskú dovolenku.

Ak máte vy, váš manžel alebo partner dieťa v náhradnej starostlivosti, nebudete oprávnení na materskú dovolenku alebo adoptívnu dovolenku, ale budete mať nárok na neplatenú rodičovskú dovolenku.

Dôchodok

Na získanie akéhokoľvek štátneho dôchodku budete potrebovať najmenej 10 kvalifikačných rokov vo vašom národnom registri (nemusia nasledovať po sebe). Plná suma nového štátneho dôchodku je £164,35 (193,00€) týždenne. Skutočná suma, ktorú dostanete, závisí od vášho národného dôchodkového záznamu. Z dôchodku môžete platiť daň. Nový štátny dôchodok sa zvyčajne vypláca spätne za predošlý mesiac raz za 4 týždne na účet podľa vášho výberu.

Stravné

Stravu si zamestnanec v Anglicku hradí sám.