Neobmedzené voľno, flexibilný pracovný čas, občerstvenie a obedy zdarma…jednoducho všetko zadarmo. Kedysi toto bolo to, čo si zamestnávatelia mysleli, že si želajú mladšie generácie. A veľa zamestnávateľov to takmer splnilo. No s vývojom ekonomiky a s nástupom mladej generácie do pracovného sektoru sa priority zmenili.

Viac ako polovica respondentov z generrácie Y a Z (viac v predchádzajúcom článku) by bola odhodlanejšia zostať u svojho zamestnávateľa dlhšiu dobu, keby im ponúkali zdravotné finančné výhody. Štúdia spoločnosti SoFi odhalila, že kvôli korone má až 59% ľudí pocit, že je teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby ich zamestnávatelia ponúkali zdravotné balíčky (dostatočná dezinfekcia, rúška, home office).

K úspechu spoločnosti do značnej miery prispieva aj blahobyt zamestnancov. Ak zamestnanci zažívajú finančný stres, je pravdepodobnejšie, že majú migrénu, kardiovaskulárne choroby, nespavosť a absenciu v práci. Pre mladšie generácie pracovných síl asi 57% Mileniálov a 61% Generácie Z  uviedlo, že by sa cítili menej stresovaní svojou celkovou finančnou situáciou, ak by im zamestnávateľ ponúkol finančný plán.

Čo by mal zamestnávateľ zahrnúť do kompenzačného balíčka pre svojich zamestnancov? A veľké prekvapenie: nejde o bezplatné jedlo či sedacie vaky.

Plán so zodpovedajúcimi výhodami

Šokujúce zistenie v štúdii IRI (Inštitút dôchodkového poistenia) ukázalo, že polovica mileniálov očakáva, že bude finančne pomáhať svojim rodičom počas dôchodkových rokov svojich rodičov – v čase, keď si väčšina mileniálov bude tiež budovať svoje vlastné rodiny a snažiť sa ušetriť peniaze na ich vlastný dôchodok. 

Okrem toho iba 55% mileniálov verí, že sociálne zabezpečenie im zaistí zmysluplný príjem, vďaka čomu je dôchodkové sporenie v ich očiach ešte kritickejšie. 

Finančné poradenstvo

Podľa údajov, mladá generácia nevie finančne plánovať. Kvôli kovidu sa znížil pracovný príjem až 35% mileniálom a 30% generácii Z. Hospodárenie s peniazmi je pre mnohých náročné a znepokojujúce. Mať však niekoho, kto pomôže zamestnancom s rozpočtovaním, investovaním a primeranou úsporou ich príjmu, je obrovskou výhodou, ktorú tieto generácie hľadajú.

Štúdia zistila, že až 57% mladých z generácie Z nevie, koľko peňazí má na svojich sporiacich účtoch. A je dosť ťažké zostaviť rozpočet a finančný plán, keď ani neviete, koľko máte našetrené. Zvážte zapojenie finančných poradcov, ktorí zastupujú vašu spoločnosť, aby pomohli zamestnancom zostavovať ich rozpočty. Prípadne môžete zvážiť ponuku online kurzov finančného plánovania ako prostriedku na vzdelávanie svojich zamestnancov.  

Je čas držať krok s meniacimi sa potrebami pracovnej sily. Generácia Y a generácia Z tvoria väčšinu pracovnej sily a je na zamestnávateľoch, aby boli pripravení čo najlepšie uspokojiť ich potreby.